Искаме да благодарим!

Българска Браншова Камара Пътища

Представлява интересите на пътностроителните фирми

Камара на строителите в България

Представлява интересите на строителните фирми

“Геомакс България” ООД

Извършване на пробивно-взривни работи

“Микс Кънстракшън” ООД

Производство на стоманобетонови конструкции

“Атмикс” ООД

Производител и достачик на бетони

“Виктория Транс 2007” ЕООД

Услуги с механизация

“Пери България” ЕООД

Доставка на скелета и кофражи

“Зет и Ем Прайвит КО” ООД

Официален представител на HITACHI

“Металком Инвест” ЕООД

Достсавки на пътен битум

“БМВ 2000” ООД

Доставка на горива

“Прайм Технолоджийс” ООД

Официален представител на трошачни инсталации Metso Minerals

“Макстон” ЕООД

Осигуряват сервизна поддръжка на минно-кариерна техника

“Аматех” ООД

Специалисти в асфалто-производствените инсталации и представители на AMMANN Group

“Елба Сервиз” ЕООД

Доставка, монтаж и сервизно обслужване на бетонови възли

“Булгарком Кранова Техника” ЕООД

Осигурява автокранове, кулокранове и работни платформи

“Джи М Инженеринг” ООД

Извършват дейности в областта на геодезията, картографията и инфраструктурното проектиране