ЗА НАС

"Витез Проспект" АД е дружество с над 70 годишна история, правоприемник на ДСО"Пътни Строежи". Основната дейност е пътно стройтелство, но компанията е специализирана и в добив на инертни и строителни материали, производство на бетони, асфалтови смеси и каменно брашно.

Дружеството е сертифицирано по ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и притежава сертификати за производствен контрол, за произвежданите строителни продукти, издадени от съответните нотифицирани органи.

Дружеството е член на Камара на Строителите в България и Българска Браншова Камара „Пътища“.

над 70 години история в развитие

1950

С постановление №600 на Министерски съвет се създава Държавно строително обединени "Пътни Строежи"

1967

Поставя се началото на образуването на различни управления на "Пътни Строежи" из страната

1989

С решение №1 на СГС се регистрира държаван фирма "Автомагистрали Хемус" - София

1992

С решение №3 на СГС се перхвърлят активи на управления на "Пътни Строежи" в "Автомагистрали Хемус"

1994

С решение №105 на МС приватизацията на дружеството "Автомагистрали Хемус" АД е стартирана

2022

На 25.08.2022г. "Автомагистрали Хемус" АД вече е преименувано на "Витез Проспект" АД

Сертификати

Референции